Luc, chapitres :Texte Grec (D05)

1.

Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνα-τάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων,